• 01
  BƯỚC 01
  Đăng Nhập
 • 02
  BƯỚC 02
  Nhập Code & Nhận Thưởng
  STAR bắt buộc phải đăng nhập vào game trước khi Nhập Code nhận thưởng
 • Đăng Nhập
 • Nhận Thưởng
  STAR bắt buộc phải đăng nhập vào game trước khi Nhập Code nhận thưởng