Chào , Thoát

Đăng nhập tài khoản Facebook

Đăng ký dự thi

Đăng ký thông tin cá nhân theo yêu cầu

Đặt ảnh đại diện của bạn

  • Hình ảnh sẽ đại diện cho bạn xuyên suốt chương trình
  • Kích thước ảnh hình vuông tỉ lệ 1:1. Dung lượng tối đa: 3MB
  • Hãy chọn ảnh thấy rõ khuôn mặt bạn nhất.
CHỌN ẢNH

*Lưu ý: Nếu ảnh tải lên quá 3MB bạn sẽ nhận thông báo báo lỗi từ hệ thống


Thông tin cá nhân
Thông tin liên hệ
Ảnh cá nhân

Đăng tải 01 ảnh cá nhân & 01 ảnh nhân vật trong trò chơi

Giới thiệu về bản thân Chiến Binh

Lưu ý : Thông tin đăng ký cần chính xác để chúng tôi có thể đảm bảo quyền lợi và hỗ trợ bạn nhanh nhất có thể
(*) Thông tin bắt buộc phải nhập đầy đủ

Top chiến binh CODM

Phần text giới thiệu bản thân của mỗi CODM gamer có thể dài xuống cuối gần bottom hình cách khoảng 20px và hiện dấu ... cho nội dung còn lại. Khi click vào hình thì hiện thị nội dung này lên

HOÀNG MINH KHÔI
789
399

Phần text giới thiệu bản thân của mỗi CODM gamer có thể dài xuống cuối gần bottom hình cách khoảng 20px và hiện dấu ... cho nội dung còn lại. Khi click vào hình thì hiện thị nội dung này lên

HOÀNG MINH KHÔI
789
399

Phần text giới thiệu bản thân của mỗi CODM gamer có thể dài xuống cuối gần bottom hình cách khoảng 20px và hiện dấu ... cho nội dung còn lại. Khi click vào hình thì hiện thị nội dung này lên

HOÀNG MINH KHÔI
789
399

Phần text giới thiệu bản thân của mỗi CODM gamer có thể dài xuống cuối gần bottom hình cách khoảng 20px và hiện dấu ... cho nội dung còn lại. Khi click vào hình thì hiện thị nội dung này lên

HOÀNG MINH KHÔI
789
399

Phần text giới thiệu bản thân của mỗi CODM gamer có thể dài xuống cuối gần bottom hình cách khoảng 20px và hiện dấu ... cho nội dung còn lại. Khi click vào hình thì hiện thị nội dung này lên

HOÀNG MINH KHÔI
789
399

Phần text giới thiệu bản thân của mỗi CODM gamer có thể dài xuống cuối gần bottom hình cách khoảng 20px và hiện dấu ... cho nội dung còn lại. Khi click vào hình thì hiện thị nội dung này lên

HOÀNG MINH KHÔI
789
399

Phần text giới thiệu bản thân của mỗi CODM gamer có thể dài xuống cuối gần bottom hình cách khoảng 20px và hiện dấu ... cho nội dung còn lại. Khi click vào hình thì hiện thị nội dung này lên

HOÀNG MINH KHÔI
789
399

Danh sách chiến binh

Phần text giới thiệu bản thân của mỗi CODM gamer có thể dài xuống cuối gần bottom hình cách khoảng 20px và hiện dấu ... cho nội dung còn lại. Khi click vào hình thì hiện thị nội dung này lên

HOÀNG MINH KHÔI
789
399

Phần text giới thiệu bản thân của mỗi CODM gamer có thể dài xuống cuối gần bottom hình cách khoảng 20px và hiện dấu ... cho nội dung còn lại. Khi click vào hình thì hiện thị nội dung này lên

HOÀNG MINH KHÔI
789
399

Phần text giới thiệu bản thân của mỗi CODM gamer có thể dài xuống cuối gần bottom hình cách khoảng 20px và hiện dấu ... cho nội dung còn lại. Khi click vào hình thì hiện thị nội dung này lên

HOÀNG MINH KHÔI
789
399

Phần text giới thiệu bản thân của mỗi CODM gamer có thể dài xuống cuối gần bottom hình cách khoảng 20px và hiện dấu ... cho nội dung còn lại. Khi click vào hình thì hiện thị nội dung này lên

HOÀNG MINH KHÔI
789
399

Phần text giới thiệu bản thân của mỗi CODM gamer có thể dài xuống cuối gần bottom hình cách khoảng 20px và hiện dấu ... cho nội dung còn lại. Khi click vào hình thì hiện thị nội dung này lên

HOÀNG MINH KHÔI
789
399

Phần text giới thiệu bản thân của mỗi CODM gamer có thể dài xuống cuối gần bottom hình cách khoảng 20px và hiện dấu ... cho nội dung còn lại. Khi click vào hình thì hiện thị nội dung này lên

HOÀNG MINH KHÔI
789
399

Phần text giới thiệu bản thân của mỗi CODM gamer có thể dài xuống cuối gần bottom hình cách khoảng 20px và hiện dấu ... cho nội dung còn lại. Khi click vào hình thì hiện thị nội dung này lên

HOÀNG MINH KHÔI
789
399

Phần text giới thiệu bản thân của mỗi CODM gamer có thể dài xuống cuối gần bottom hình cách khoảng 20px và hiện dấu ... cho nội dung còn lại. Khi click vào hình thì hiện thị nội dung này lên

HOÀNG MINH KHÔI
789
399